جادوگری علم بسیار بالاییست که بشردران هنوزحیران مانده جادوگری از زمان حضرت محمد ص وجود داشته است. امروزه ما جادوگری رااعمال شیطانی میدانیم درصورتی کارهای بسیار خوبی میتوان انجام داد مانند در مان سرطان . انسانهای این قرن تنهامانند رباطها هستن بی انکه علم داشته باشند درپی کارهای خارق العاده هستند ونمیدانند که به کجا ختم می شود.جادوگری در اصل یعنی تمرکز ذهن یه چیزی مثل هیپنوتیزم اما بالا تر از هیپنوتیزم .راه وروش جادوگری بسیار سخت است چیزی غیر قابل درک که از ماورا می اید همه ما انسان ها دارای هفت بدن هستیم که این بدن ها از پایین ترین نقطه مادی تا بالا ترین نقطه معنوی هستند و ما برای رسیدن به هفتمین بدن کهوانا هست باید از این هفت بدن بگذریم ۱بدن مادی همه چیز از اگاهی کلی از جسم خود شروع میشود وجسم نقطه اغاز است چاکراه چیست جایگاه گذرگاه انرزی را چاکراه می نامیم .چرخش چاکراه در مردان ب ه سمت راست و در زنان به سمت چپ است .هر چاکراه یک رنگ را قالب می شود .هر چقدر چاکراه بازتر باشد اگاهی شخص بیشتر است .

+ نوشته شده در  ساعت 12:2  توسط ابراهیم مسیحی  |